Andre dyr til salg

1,1 mara        4500

1,1 rødhåndet tamarin 25000,-

1,1 hvidøret silkeaber 7500,-